stem voor kunstwerk Ode aan het orgel

Ode aan het orgel

Amsterdam kent een rijke draaiorgelhistorie en een traditie van typische straatorgels, deze traditie dateert al van voor 1900.

De Jordaan is de bakermat van het Amsterdamse draaiorgel. In de kleine straatjes vond men vroeger diverse draaiorgelverhuurders, waar de orgelman dagelijks zijn orgel ophaalde om vervolgens het Amsterdamse straatleven kleur te geven.

Aangezien deze draaiorgelcultuur nagenoeg niet meer bestaat in de Amsterdamse straten, is de gedachte al enige jaren om deze -vanuit historisch perspectief bezien- belangrijke traditie te eren in de vorm van een kunstwerk.
Oud-Jordanees Nico Genot zet zich in voor een eerbetoon. Nico Genot vroeg met ondersteuning van de werkgroep buitenkunst kunstenares Marjet Wessels Boer een eigentijds schetsontwerp te maken.
Met het ontwerp wil Marjet de dynamiek en zwierigheid van weleer weergeven. Ook heeft ze een bank en zitelementen ontworpen die verwijzen naar de prachtige draaiorgelboeken. Momenteel wordt gezocht naar een definitief geschikte locatie, gedacht wordt aan de kop van de Palmgracht.

U kunt hier op dit plan stemmen