Beheer en onderhoud kunstwerken

Beheer en onderhoud van kunstwerken is bij al onze projecten onderdeel van het ontwikkelproces. Vaak zijn budgetten en verantwoordelijkheden voor de plaatsing van (nieuwe) kunstwerken en het beheer ervan gescheiden. Het is natuurlijk voor alle partijen uiterst vervelend, om niet te zeggen frustrerend als een net opgeleverd kunstwerk zeer moeilijk of niet goed beheerbaar is voor de eigenaar. Het inpassen van het toekomstige beheer is daarom voor ons meer en meer een wezenlijk onderdeel van de projectwerkzaamheden tijdens de ontwikkelfase.
Dit voorkomt onvoorziene kosten en draagt zorg voor een goed beheer na oplevering en op termijn van de projecten.

Daarnaast kan WISEGUYS advies geven over onderhoud en hebben we de kennis van de daarbij benodigde expertise (bedrijven en experts), maar ook herplaatsingen van kunstwerken of het opnieuw laten vervaardigen van kunstwerken of (3-D) kopieën daarvan behoort tot de mogelijkheden, zoals het beeld van Hildo Krop “Moeder Aarde” op het Weteringplein.

Wiseguys adviseert onder meer Stadsdeel Amsterdam Centrum over het beheer van alle aanwezige kunstwerken, en begeleid herstel en verplaatsingen van de kunstwerken.

Wiseguys adviseert met betrekking tot beheer of verplaatsingen onder andere de volgende projecten:

– de restauratie van het Nationaal Monument op de Dam,
– het monument voor de Dam slachtoffers van 7 mei,
– het aanbrengen van het beeld van Hildo Krop op het Nieuwe Marnixbad,
– het restaureren en verplaatsen van Vaz Dias,
– het verplaatsen van het Dankbaarheidsmonument
– het beheer/onderhoud voor het Nationaal Holocaust Namenmonument
– restauratie Nooit meer Auschwitz Monument Jan Wolkers
– terug plaatsen beeld Watertrappelende meisjes bij het Marnixbad
– restauratie Homomonument van Karin Daan
– terugplaatsing Mirakelkolom op het Rokin
– terug plaatsing en restauratie Maan over Ameland van Bert de Laaf
– verplaatsing de Ring van Ad Dekkers
– restauratie de Muur van Alfred Eikelenboom
– herplaatsing beeld Amalia Pica “Now Speak!”
– monument Jacoba Mulder
– herplaatsing AIDS Monument
– herplaatsing Rumoer, Dirk van Lieshout

en vele andere projecten

 

Enkele voorbeelden van projecten worden in het submenu wat uitvoeriger belicht.

hieronder wat impressies van opgeleverde of lopende projecten.

Voor de volledigheid vermelden we dat de onderstaande projecten bestaande projecten zijn, Wiseguys is bij de meeste dus niet betrokken geweest tijdens de oorspronkelijke realisatiefase.
In sommige gevallen doen we (indien bepaalde gegevens ontbreken) voordat we over kunnen gaan tot restauratie of verplaatsing, uitgebreid onderzoek naar de (constructieve) gegevens of doen we research naar de erven of vertegenwoordigers van kunstenaars die al overleden zijn, om zo zorg te dragen voor een zorgvuldig proces en een zo zorgvuldig mogelijke omgang met de auteursrechtelijke kanten van restauratie en of herplaatsingen.

Nationaal Monument op de Dam (J.J.P. Oud, J. Rädecker, Paul Grégoire) advies over lange termijn beheer en behoud

Restauratie en verplaatsing Vaz Dias van Herman van der Heide


DAM Monument Plaats een Steen, Studio Monniker


Hildo Krop, Moeder aarde, stenen 3-D replica van oorspronkelijk beeld, meer over het proces vind u hier

Homomonument Karin Daan, restauratie letters en herstel


verplaatsen en laten reinigen “Staande” van Eja Siepman van den Berg

Holocaust Namenmonument, Daniel Libeskind, advies over beheer en onderhoud


verplaatsing Jonas en de Walvis van Nick Jonk

Dankbaarheidsmonument, Jobs Wertheim, advies verplaatsing/nieuwe locatie

Nooit meer Auschwitz monument Jan wolkers, vervangen beschadige glazen panelen

Amalia Pica ‘Now Speak!” herplaatsing