Bijlmer Sportpark Hekwerk, DeMakersVan

– Titel: “LaceFence”

– Locatie: Bijlmer Sportpark

– Kunstenaar: DeMakersVan

– Opdrachtgever: Stadsdeel Zuidoost, projectbureau Bijlmersportpark

– Projectopzet, formuleren opdrachtbrieven, advies kunstenaarskeuze,

Wiseguys, Marco Cops, Harold Schouten

 

DeMakersVan hebben voor het Bijlmer Sportpark een ontwerp gemaakt voor het hekwerk dat het gehele sportpark omsluit.

Ze hebben het dubbelstaafs hekwerk voorzien van patronen die afstammen uit alle culturen die aanwezig / woonachtig zijn in Amsterdam Zuidoost.

De patronen zijn niet los aangebracht op of over het hekwerk, maar vormen een integraal onderdeel van het hekwerk, ze zijn in het productieproces meegevlochten.

Concept van dit hekwerk is gebaseerd op het samenstellen van een verzameling van patronen en decoraties afkomstig uit de rijke diversitiet van culturele achtergronden van de bewoners van Zuidoost. Dit in zichzelf vertegenwoordigd een betrokkenheid van de bewoners met het hek, welliswaar niet persoonlijk maar vanuit de cultuur.
Omdat bewoners vaak experts zijn m.b.t. de geschiedenis en de vormentaal van hun eigen cultuur heeft DeMakersVan hen gevraagd of zij specifieke patronen en decoraties kenden die zij over het hoofd gezien zijn door de ontwerpers.
Bedoeling is dat het hekwerk zodoende een een betrokkenheid heeft met de bewoners van Zuidoost. Mensen kunnen na realisatie wijzen op ‘hun’ aandeel het aandeel wat afkomstig is uit hun cultuur en vertellen over de ontstaansgeschiedenis. Ook kunnen zij op een heel terloopse manier van elkaars culturen de patronen en decoraties op de hoogte komen. Zo wordt het kunstwerk verankerd in de buurt en ontstaat er een of op verhalende interactie die ook doorgaat nadat het hek geplaatst is.