DBFMO-PPS opdrachten

De Rijksgebouwendienst besteedt een aantal van haar projecten uit in zogeheten DBFMO-PPS opdrachten. (Design-Built-Finance-Maintain and Operate).

Bij deze contracten wordt het gehele project uitbesteed waarbij ook het traject voor de kunst in de DBFMO-PPS opdracht wordt meegegeven.
Binnen deze opdrachten wordt de percentageregeling van de Staat (Rijksgebouwendienst) uitgevoerd.
Bij een PPS-aanbesteding gaat het de opdrachtgever primair om de output, niet om allerlei technische specificaties. Er wordt een dienst gevraagd in plaats van een product. Het gehele traject, inclusief ontwerp, bouw, financiering en onderhoud wordt uitbesteed aan een betrouwbare marktpartij of een consortium van marktpartijen. In de overeenkomst wordt vervolgens een vergoeding afgesproken voor het gebruik van gebouwen en faciliteiten.
Het winnende Corsortium moet zelf een kunstadvies-bureau zoeken en inhuren (dat gescreend wordt op haar kwaliteit door de RGD) om aan het kunst traject invulling te geven.

WISEGUYS kan binnen deze DBFMO-PPS opdrachten zorg dragen voor (proces)opzet, de planontwikkeling, de selectie kunstenaars, begeleiding bij de ontwerpfase(s) en het projectmanagement tijdens het gehele project.
Al in een vroeg stadium wordt rekening gehouden met de exploitatie van de kunst gedurende de looptijd van het project.
Door aan het begin slimme keuzes te maken, zijn in de jaren daarna flinke besparingen mogelijk met betrekking tot beheer en onderhoud.

WISEGUYS is betrokken bij meerdere PPS Projecten. Eerder hebben we voor de Rijksgebouwendienst grote kunstopdrachten begeleid binnen een PPS/DBFMO constructie (Publiek Private Samenwerking).
Uitdaging hierbij is de artistieke ambitie in combinatie met de strakke planning en de hoeveelheid betrokken partijen waarbij meerdere belangen spelen.

We hebben binnen deze PPS projecten gewerkt in opdracht van of in samenwerking met aannemers zoals: Ballast Nedam, Strukton, Heijmans, BESIX en BAM.

Helaas kunnen niet alle projecten worden gepubliceerd, in verband met de aard van sommige projecten zijn wij gehouden aan geheimhouding en mogen we deze projecten niet openbaar maken.

Het project dat wel gepubliceerd mag worden vind u hier of in de menubalk onder
Opdrachten > PPS Projecten > PPS Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta
Tags: Beleidsplannen schrijven voor (DBFMO)-PPS projecten,
(Master)planontwikkeling en trajectontwikkeling DBFMO-PPS projecten,
Advisering Kunst DBFMO-PPS opdrachten
kunstadvies / projectbegeleiding, Procesmanagement, Juridisch advies m.b.t. kunst DBFMO-PPS opdrachten,
Opdrachtgevers koppelen aan kunstenaars (matchmaking),
Matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers,
Opzetten/begeleiden selectieprocessen,
Artistiek inhoudelijk adviseur, Artistieke en technische Begeleiding projecten,
DBFMO-PPS kunst Projectmanagement, Projectorganisatie en Procesbegeleiding DBFMO-PPS kunstprojecten Coördineren projecten, Faciliteren DBFMO kunstprojecten,
(concept) Contracten opmaken / opstellen, Opdrachtbrieven opstellen,
Beheer en Onderhoud bij DBFMO-PPS projecten,
Verzorgen publicaties van gerealiseerde projecten.
Monumentale opdrachten beeldende kunst,
Kunst in relatie tot architectuur,
Kunst in relatie tot stedenbouw,
Kunst in relatie tot landschaparchitectuur,
Kunstopdrachten en percentageregeling,
DBFMO en percentageregeling