Projectmanagement

Wiseguys is een samenwerkingsverband dat 13 jaar werkervaring heeft -in deze opzet- op het terrein van advisering en begeleiding van kunstopdrachten in de (semi-) publieke domein.

In de vele projecten die wij hebben begeleid en opgeleverd, zijn we steeds meer het proces als een integraal geheel gaan zien en voelen we ons verantwoordelijk van het eerste begin tot het einde, de realisatie en oplevering.
Naast het analyseren van de gegeven context en het werven en selecteren van de juiste kunstenaars hiervoor, hoort daarbij een gedegen begeleiding en procesmanagement.
Behalve de communicatie m.b.t. inhoudelijk artistieke kwesties hoort daarbij ook de zorgvuldige formele begeleiding, het formuleren van opdrachtbrieven, contracten, protocollen.
Tenslotte dragen we zorg voor de oplevering met een beheer- en onderhoudsplan.

We zijn gewend om vergaderingen te leiden en processen te begeleiden waarin verschillende partijen hun belangen proberen te behartigen. Juist bij kunst in het (semi-) publieke domein spelen vaak tal van belangen en zienswijzen. Verschillende partijen doen vaak ieder hun eigen ‘claim’ op de (semi-) publieke domein.
In onze ervaring hebben we meermaals geconstateerd dat de communicatie tussen opdrachtgever en kunstenaar, tussen overheid en creatieven en niet altijd vanzelfsprekend is en soms voor verwarring zorgt. Soms zijn deze werelden qua idioom, begrippen, en qua proces zo ver van elkaar verwijderd, dat een tussenpersoon veel kan betekenen. Door onze kennis van het creatieve proces enerzijds en de ervaring en kennis van de vaak veel formelere wereld van de opdrachtgever zijn we in staat een overbrugging tussen die werelden te vormen.

Wiseguys is ontstaan uit de fascinatie en interesse van een drietal adviseurs voor kunstopdrachten bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Na enkele jaren daar geadviseerd en projecten begeleid te hebben besloten wij om elkaars kwaliteiten en expertise te koppelen in een flexibel werkverband. Het is door deze (flexibele) samenwerking dat wij kennis van actuele en conceptuele ontwikkelingen en stromingen in de kunst/maatschappij kunnen verbinden met de praktische kant van kunstopdrachten (de aanbesteding en uitvoering).

In de afgelopen 13 jaar hebben wij voor verschillende opdrachtgevers gewerkt. Waaronder Rijksoverheid, locale overheid, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, kunstenaarsinitiatieven, tentoonstelling organisaties
In Nederland hebben we eerder voor de Rijksgebouwendienst meerdere grote kunstopdrachten begeleid binnen een PPS/DBFMO constructie (Publiek Private Samenwerking). Uitdaging hierbij is de artistieke ambitie in combinatie met de strakke planning en de hoeveelheid betrokken partijen waarbij meerdere belangen spelen.
We hebben met vele individuele nationale en internationale kunstenaars gewerkt, o.a. met: Thomas Hirschhorn, Pascale Martine Tayou, Allora & Cazadilla, Aernout Mik, Daniël Buren, Job Koelewijn, Monika Sosnovska, Michael Beutler, Joep van Lieshout, Jan van de Pavert, Hans van Houwelingen, Gabriel Lester, Giny Vos, Henri Jacobs, Hadassah Emmerich, Marcel van Eeden, Moniek Toebosch, Jennifer Tee, Christoph Fink, Aglaïa Konrad, Joëlle Teurlinckx.