Hans van Houwelingen / Purmerend / Mart Stam bank

Titel: “Prosperity Mach-2”

– Locatie: nabij Stadhuis, Purmerend

– Kunstenaar: Hans van Houwelingen

– Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

– Projectopzet, formuleren opdrachtbrieven, advies kunstenaarskeuze,

projectbegeleiding vanaf begin tot fase oplevering:

Wiseguys, Marco Cops

Mart Stam bank bij het Stadhuis van Purmerend

Historie
Naar aanleiding van de opdracht voor een kunstwerk op de plek van de voormalige betoncentrale in Purmerend heeft kunstenaar Hans van Houwelingen twee voorstellen ingediend. Over het kunstwerk Hartritme heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden, het tweede plan betreft een bank voor de stadsparken van Purmerend.

De kern van het tweede idee van Hans van Houwelingen was het creëren van een beeldmerk voor Purmerend, een logo met culturele betekenis. De Dr. Maatsbank van Mart Stam heeft hij daarbij als vertrekpunt genomen.

Het Dr. Maatsbankje voor versterking van het culturele erfgoed

Het voorstel van Hans van Houwelingen is om het culturele erfgoed van Purmerend opnieuw tot leven te brengen, zodat het kan functioneren als beeldmerk voor Purmerend.plaatsing van de bank

Cultureel Erfgoed

Een beeldmerk dat dit culturele erfgoed eer aan doet is het Dr. Maatsbankje van Mart Stam. Architect Mart Stam (1899-1986) is een van Purmerend beroemdste geboren en getogen bewoners. Er is in Purmerend maar één voorbeeld te vinden van een werk, wat nota bene ook nog zijn eerste project is. Dit werk, een monumentale zitbank, is indertijd gesloopt en er rest slechts nog een klein gedenkteken op de Bierkade. Mart Stam staat bekend als een wereldberoemde architect, naar wie verschillende prestigieuze architectuurprijzen en instituten zijn vernoemd.

Het voorstel van Hans van Houwelingen is om dit culturele erfgoed (het Dr. Maatsbankje) opnieuw in productie te nemen en er een oplage van te maken.
Ondertussen staat een eerste proefexemplaar in de nabijheid van het Stadhuis van Purmerend. Hans van Houwelingen stelt voor om in Purmerend meerdere Dr. Maatsbanken te realiseren verspreid over diverse (stads)parken.  De realisatie van deze banken, samen met aandacht voor Mart Stam, kunnen zorgen voor een sterkere binding van de Purmerenders met hun stad.