Friendly Fire Amsterdam

Locatie: verspreid door de van der Pekbuurt

Kunstenaar: Hester Oerlemans

Projectbegeleiding: Marco Cops en Harold Schouten

Sinds enkele jaren staat op de begraafplaats de Nieuwe Noorder een gedenkteken voor de slachtoffers van het Fokkerbombardement.

Jaarlijks wordt het bombardement herdacht door overlevenden, hun familie en sinds kort ook schoolkinderen.

Echter, in de buurt die het zwaarst getroffen is, is geen herdenkingspunt van dit bombardement. Er is niet zichtbaar wat zich daar juli 1943 heeft afgespeeld. Alleen als je het weet kan je de subtiele verschillen in bouwstijl zien tussen de huizen die voor en na de bombardementen gebouwd zijn.

van der Pekplein

Mogelijk heeft het ermee te maken dat de bombardementen friendly fire betrof waar minder aandacht aan besteed werd dan aan de bommen die door de bezetter gegooid werden. Het laat echter onverlet dat het een vreselijk stukje geschiedenis is waarbij meer dan 200 bewoners gedood werden. In juli 1943 hebben de Geallieerden 3 x geprobeerd bommen af te werpen op de Fokkervliegtuigenfabriek in Amsterdam-Noord, omdat zij was ingeschakeld bij de Duitse oorlogsindustrie.
De geallieerde aanvallen op de fabriek miste het doel goeddeels en bommen kwamen terecht op woonwijken (met name de van der Pekbuurt), een klooster en een kerk.
Er vielen ruim 200 doden, vooral burgerslachtoffers. Omdat het geallieerde bommen waren, is deze tragische gebeurtenis altijd een gevoelig onderwerp geweest.

Het kunstwerk verspreid zich over verschillende locaties om zo het versnipperde, willekeurige karakter van de bombardementen te benadrukken; o.a. op het Hagendoornplein, Meidoornplein, Lupineplein, Heijmansweg-JP Thijssenplein, Ranonkelkade-Geraniumweg, Van der Pekplein, Mosplein en Kraaienplein.

Meer informatie over het project vind je op de website