Muurschildering Aam Solleveld Kostverlorenkade – Rochdale – Stadsdeel West

kunstenaar:  Aam Solleveld
initiatiefnemer: Bewonersinitiatief
opdrachtgever:  Rochdale in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West
projectadvies:    Marco Cops, Harold Schouten
projectbegeleiding: Marco Cops

Eind 2012 heeft Rochdale opdracht gegeven aan Moritz Ebinger en Aam Solleveld om een ontwerp te maken voor een muurschildering op een kopse gevel van het pand aan de Kostverlorenkade, hoek Jacob van Lennepstraat.
Aam Solleveld muurschildering KostverlorenkadeEind 2013 bestaat het woningbouwcomplex op de hoek Kostverlorenkade en de Jacob van Lennepstraat 100 jaar. Vanuit het initiatief van bewoners is het idee ontstaan om op deze muur een kunstwerk aan te laten brengen. Stadsdeel West, Rochdale en de bewonersorganisatie dragen alle financieel bij om de muurschildering mogelijk te maken.
De kopse muur van het pand is gerenoveerd door woningbouwvereniging Rochdale.
Door het samenvallen van dit bewonersinitiatief en het opknappen van de muur ontstaat hier de mogelijkheid een kunstwerk in de vorm van een muurschildering aan te laten brengen.
Aam Solleveld Kosteverlorenkade Aam Solleveld Kostverlorenkade-Jacob van Lennepstraat Amsterdam

uiteindelijk is uit een ontwerpcompetitie waarbij Aam Solleveld en Moritz Ebinger een ontwerp hebben gemaakt, het ontwerp van Aam Solleveld uitgekozen door bewoners en een commissie om gerealiseerd te worden.
Omdat er een financieel tekort was heeft een financiele ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) het project uiteindelijk toch mogelijk gemaakt.
Daarnaast heeft Stadsdeel West en de bewonersvereniging Loodsbuurt een financiele bijdrage gedaan om het project mogelijk te maken.

De gevelwand is 14 meter hoog en 3m30 breed, met aan beide zijden om de hoek nog een strook van 1m30 breed. De gevel is door Rochdale in 2013 opnieuw gepleisterd.
Het pand is gebouwd in 1913 door architect van der Pek.

Hiervoor heeft Aam Solleveld een lijntekening ontworpen dat een stapeling van verschillende patronen laat zien, waarbij de op de gevel aanwezige elementen, de muurankers en de gevelsteen, onderdeel van de tekening worden door deze als vaste gegevens in het ontwerp op te nemen.

Dit woonblok was destijds een voorbeeld van een nieuwe vorm van bouwen.
De omgeving van het pand met verschillende bouwstijlen en elementen, kan gezien worden als een bonte verzameling patronen.
Aam wilde dit benadrukken door ook de verschillende huishoudens die zich achter de gevel van het pand bevinden te verbeelden middles patronen.
Verschillende achtergronden of leefstijlen, worden elk gekenmerkt door een patroon, die samen met elkaar een soms contrasterend maar toch harmonieus geheel kunnen vormen.
Daarbij gebruikt ze patronen die afkomstig zijn uit behang, meubelstoffen (een tafelkleed of gordijnen), een lambrisering, en een vloertegelpatroon.
De patronen refereren op een niet directe manier aan de verschillende woonlagen.

Bovenin is in het ontwerp net als in het ontwerp van Van der Pek een nadruk gelegd door meer ornamentatie. De symmetrische ruitvormen die in het oorspronkelijke ontwerp van Van der Pek waren getekend zijn hier als uitgangspunt genomen.

De cirkel met daarin een gele naar de randen toe vervagende kleurcirkel, als een lamp of zon, werkt als een baken, ook van grote afstand is deze zichtbaar voor bijvoorbeeld de scheepvaart in de Kostverlorenvaart of ander naderend verkeer.
De gevel wordt door het ontwerp een markeerpunt.
Geel is ook een element in het oorspronkelijke gevelontwerp van Van der Pek.

Met dit werk poogt Aam de architectuur van dit pand en de aangrenzende panden als ook de bebouwing aan de overzijde van het water, aan de Baarsjesweg met panden uit verschillende perioden en gebouwd met verschillende ideeën over schoonheid, meer in evenwicht met elkaar te brengen.

Ze wil de aanwezige elementen in deze gevel en de tegenoverliggende gevels, straatinrichting, groen, water en natuurlijk mensen met elkaar verbinden.

De gevel wordt niet als een groot canvas voor een schilderij gebruikt, maar gaat een samenwerking aan met de aanwezige elementen en wil een nieuwe manier van het ervaren van de ruimte geven.

De tekening is gemaakt om zowel op afstand te ervaren als voor voorbijgangers en de bewoners in de direct tegenoverliggende panden.

Door de tekening neutral en helder te houden, donkere lijnen op een lichte ondergrond te schilderen, en deze niet in te kleuren is deze rustig en op meer manieren te interpreteren. Het streven is dat de muurtekening niet alleen op zich zelf staat maar zich ook met de omringende elementen kan verbinden.
KostVOaamPasteStip
Voorlopig Ontwerp Aam Solleveld

zijkant.kostverlorenkade.bewerkt.small
Voorlopig Ontwerp Moritz Ebinger