Prinsenhof Leidschendam

De Werkplaatsen

Opdrachtgever:
Bureau Prinsenhof

Locatie: 25 entrees De Prinsenhof Leidschendam

Advies en projectleiding:
Wiseguys, Harold Schouten i.s.m. Mira Kho

Projectopzet, formuleren opdrachtbrieven, advies kunstenaarskeuze,

projectbegeleiding vanaf begin tot fase oplevering:

Wiseguys, Harold Schouten

marcel-1
Kunstenaars:

Peter van der Heijden
Liesbeth Pallesen
Marcel van Eeden
Walter van Broekhuizen & Siree van der Velde
Marieken Verheyen                                                                                                                       Marjet Wessels Boer                                                                                                                       Caroline de Roy                                                                                                                              Marco Cops                                                                                                                                      Sanja Medic

de Prinsenhof, Leidschendam

In een groot, naoorlogs wooncomplex (16 flats, 2100 woningen), de Prinsenhof in Leidschendam, zijn in de 25 gerenoveerde entrees kunstwerken gerealiseerd. Achterliggende gedachte hierbij is dat de kunstwerken steeds op een of andere wijze tot stand komen op basis van bewonersparticipatie.

Vanuit deze werkplaatsgedachte zijn van 2006 tot 2012 kunstwerken in alle entrees van De Prinsenhof gerealiseerd.

Peter van der Heijden heeft in 2006 twee entrees gedurende enkele maanden steeds voor één dag geheel getransformeerd. De entree was soms een plantenkas, soms een hotellobby of zelfs een zwembad. Een selectie van ingelijste foto’s die hij maakte van die events vormen de permanente installaties. Opgehangen in de entrees, vormen de foto’s een zelfverzonnen geschiedenis van die entree.

De Werkplaatsen is een project van Mira Kho i.s.m. Harold Schouten/Wiseguys in opdracht van Projectbureau Prinsenhof.

Naast de beeldende kunst werkplaatsen worden er andere culturele werkplaatsen georganiseerd, die naast de uitwisseling en overdracht van cultuur ook ontmoetingen genereren. Bijvoorbeeld een kookwerkplaats , waarin kookliefhebbers van verschillende leeftijd en culturele achtergrond met elkaar koken en elkaar leren kennen. Ook vindt er een project plaats Mix x Tijd , onder leiding van een kunstenaar en mensen vanuit verschillende culturele en culinaire achtergrond worden er nieuwe recepten gemaakt met als einddoel een kookboek. Er is een digitale werkplaats (o.l.v. Jeroen van Wijck) waarbij jongeren (het digiteam) als buurtreportages maken waarmee zij op een website verslag deden en er is een theaterwerkplaats geweest.digiteam