Blending Amsterdam Reality i.s.m. MediaLab Amsterdam

“Blending Amsterdam Reality”

– Locatie: diverse locaties Gemeente Amsterdam

– Partners: MediaLab Amsterdam, HvA, The Front Room/Content & Concept

– Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

– Projectbegeleiding: Wiseguys (Marco Cops)

De vraag die ten grondslag aan dit project ligt heeft niet direct met de vraag voor een kunstwerk te maken.
Toch vond WISEGUYS de vraagstelling interessant genoeg; een uitdaging waarbij verschillende disciplines en technieken samen tot een element in de openbare ruimte komen en dat tevens interactieve aspecten heeft.
De vormgeving van dit soort elementen heeft met name onze belangstelling, vormgeving van de stad gaat verder dan kunstprojecten alleen. Daarnaast ligt er een grote uitdaging in het ontwikkelen van een interactief object dat niet alleen fraai vormgegeven is maar dat tevens op termijn gebruikt blijft, door de techniek op een slimme (en robuuste) manier in te zetten.

Het Stadsdeel Amsterdam Centrum was voor twee projecten op zoek naar een soort infozuil die uiteindelijk meerdere (verschillende) doelen kan dienen.
Na een uitgebreide inventarisatie van bestaande projecten en producten blijkt, -n.a.v. wat wij als programma van eisen op hebben gesteld-   er geen ‘bestaande oplossing’ voor handen te zijn die dicht genoeg komt bij de wensen van ons- en de opdrachtgever.
Dat betekend:
– of het aanpassen van bestaande elementen, -die vaak ver weg geproduceerd worden-
– of zelf met het programma van eisen in de hand op zoek naar (locale) partners waarmee een en ander ontwikkeld kan worden.

Deze partner is gevonden in MediaLab Amsterdam
Samen met MediaLab is ondertussen een proof of concept ontwikkeld dat nu verder uitgewerkt wordt. Doel is een werkend exemplaar te hebben dat in de openbare ruimte test draait, om zo de aanvangsproblemen eruit te halen en het apparaat te optimaliseren.

Blending Amsterdam Reality is uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel Centrum en is tot stand gekomen dankzij MediaLab Amsterdam, FabLab (de Waag) Instituut voor Beeld en Geluid, Gemeentearchief Amsterdam, Gemeente Amsterdam Dienst Monumenten en Archeologie, Amsterdam Museum, Koninklijk Theater Carre, Oneindig Noord Holland en diverse private partners.

Hieronder een beeldverslag van de eerste faseconcept fase

Op basis van noodzakelijke behoeften is een MoSCoW gemaakt
(Must, Should, Could, Want)deze MoSCoW is als uitgangspunt gebruikt en middels noodzakelijke hardware en software verder uit ontwikkeld.
Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eenvoudige elementen, zoals een Arduino en een Peggy, programmeerbaar LED board.
Daarnaast zit er een PirateBay (WiFi) connection in het apparaat en een touch screen. Achter de kaart van Amsterdam schuilt ‘Peggy’, die bedient kan worden met schuifregelaars, om zo de digitale wereld een bedienelement te geven dat een analoge ‘feel’ heeft, en de fysieke activiteit prikkeld. Als laatste element is bij de Infozuil een mobile App. die je ter plekke kunt uploaden en waarmee je vervolgens de stad in kunt om zo meer achtergrond van de stad te krijgen en ontdekken.
Er zijn vooralsnog drie content versies die nu verder uit ontwikkeld worden, informatie over de voormalige Stadsmuur van Amsterdam, de bolwerken en de poorten, informatie over Carre, 125 jaar en daaraan gekoppeld een ‘Walk of Fame’ en informatie over de historische Amstel.
Het streven is dat het prototype van de infozuil in de loop van 2013 een plek zal krijgen in de nabijheid van Carre, om aldaar haar testfase door te maken in de Openbare Ruimte.
De eerste versie waarbij nog met een schuifknop gewerkt wordt, door kwetsbaarheid in de O.R. heeft deze versie het niet gehaald.De print van de kaart van Amsterdam, gemaakt bij FabLab, de WaagDe printplaat van ‘Peggy’, het programmeerbare LED board dat achter de kaart van Amsterdam zit en je verteld waar je bent op de kaart door LED lijnen die elkaar kruisen.De Arduino een onderdeel van het apparaatEen impressie van het interactieve screen wanneer je met de kaartschuivers op een van de bolwerken gaat staan, zoals je rechts kunt zien kan men in tijd terug en vooruit ‘scrollen’.De ‘proof of theory’ is geboren…het team Gemeente Amsterdam, nu op naar de ‘proof of concept’…