Bogortuin Amsterdam, Daniel Buren

Opdrachtgever:

Stadsdeel Oost

Advies en projectbegeleiding:
Wiseguys, Jerome Symons en Harold Schouten

Kunstenaars:
Daniel Buren
Job Koelewijn
Monika Sosnowska

Daniel Buren en Wethouder Dennis Straat vlak voor de presentatie van het plan aan de buurt (voor een foto van Lynn Leegte in het Lloyd Hotel te Amsterdam)

De Bogortuin is een unieke, prominente locatie in Amsterdam, ruimtelijk gelegen aan het IJ, met panoramisch uitzicht en van ver te zien.                                                                    Direct er tegenover ligt het Lloyd Hotel en de Veemkade met zijn markante bebouwing van rechte blokken, die allemaal even hoog zijn.
Naar het westen is zicht op de binnenstad; het zicht naar het oosten wordt grotendeels weggenomen door het Hoogtij-complex. Aan de Bogortuin ligt het SHB-gebouw, het enige restant van de oorspronkelijke bebouwing van het eiland; voorheen een kraakpand, waarin zich nu woningen en ateliers bevinden. De overige bebouwing in de omgeving bestaat uit koopappartementen.

De meeste huidige bewoners van het gebied zijn tweeverdienende middenklassers van het
type professionals. Er wonen ook vrij veel gezinnen met jonge kinderen.

De Bogortuin ligt op het scharnierpunt van Java-eiland en KNSM-eiland en is een belangrijk deel van de wandelroute langs de zuidkades. Het is de grootste open groene plek op het eiland, de enige tuin (‘kamer’ in de opvatting van Sjoerd Soeters) die niet door bebouwing wordt omsloten. Behalve door de direct omwonenden wordt de tuin dan ook druk gebruikt door de andere eilandbewoners en de vele bezoekers van buiten. In het midden van het langgerekte plantsoen is een verhard basketbalveld. Daarnaast een
groenstrook, het enige trapveldje van Java-eiland, waar een verhard voetpad doorheen loopt.

Het oorspronkelijke plan voor het kunstwerk aan het begin van de wandelpromenade door de Bogortuin was een beeldengroep van de kunstenaar Juan Muñoz. Door het plotseling overlijden van deze kunstenaar kon de uitvoering van zijn beeldengroep op het Java-eiland
niet worden doorgezet. In 2002 is de Italiaanse beeldhouwer Luciano Fabro gevraagd om voor deze plek een kunstwerk te ontwerpen. Dit ontwerp is echter niet gerealiseerd.

Begin 2011 is er een presentatie geweest van het winnende ontwerp van Daniel Buren aan bewoners. Door de tegenstand vanuit bewoners is het ontwerp van Daniel Buren tot nog toe niet uitgevoerd. Naar aanleiding van deze situatie wordt gezocht naar een alternatief.