Workshop International Social Forum of Architecture, Ankara

ANKARA VOETGANGERBRUGGEN

Plaats: Mesrutiyet Street
Datum: Oktober 18-19-20 2010

Het Social Forum of Architecture is een internationale bijeenkomst van architecten, stedenbouwers en kunstenaars waarin de vraag wordt opgeworpen hoe architectuur en stedenbouw kunnen worden ingezet voor sociale doeleinden, met name gericht op het verbeteren van de positie van achterstandsgroeperingen zoals migranten. Voor meer informatie zie www.socialarch.net

De Ankara Chamber of Architecture heeft WISEGUYS uitgenodigd om een bijdrage te leveren waarin wij uiteenzetten hoe beeldende kunst in de publieke ruimte bij dit doelmerk een rol kan spelen. Hiervoor hebben wij een driedaagse workshop gehouden in Ankara, met Studenten van diverse universiteiten van Ankara en een groep post graduate studenten van METU, de Middle East Technical University.
De studenten werken daar met name aan computer based architectonisch design.                                                                                   De workshops zijn gehouden onmiddellijk voorafgaand aan het Social Forum of Architecture. Hierbij zijn nieuwe sociale functies ontworpen voor drie voetgangersbruggen in het centrum van Ankara, die nu nauwelijks worden gebruikt.

Aan de workshop hebben ongeveer 14 personen deelgenomen, architecten, kunstenaars en studenten uit Nederland, Iran en Turkije.De resultaten van de workshop zijn gepresenteerd in het Social Forum of Architecture middels een presentatie op het forum en een tentoonstelling binnen het Social Forum of Social Architecture.

De Ankara Chamber of Architecture verzorgde de nodige faciliteiten voor de workshop.

ANKARA PEDESTRIAN OVERPASSES

Implementer: WISEGUYS Urban Art Projects
Place: Mesrutiyet Street
Date: October 18-19-20

Content: There are approximately 20 overpasses located over the main streets in Ankara city center. These overpasses are seldom used, and often left vacant. With this workshop, new social functions, such as gathering, performing, cinema, shelter, etc. shall be attributed to these overpasses.


Some details of the designs