Kunstadvies

WISEGUYS geeft kunstadvies met betrekking tot kunst- en cultuurprojecten in met name de (semi-) openbare ruimte.
We kunnen in diverse stadia van het traject instappen en kunnen diverse diensten aanbieden.

Wij adviseren met betrekking tot (master)planvorming, projectomschrijvingen, opdrachtbrieven, kunstenaarsvoordrachten, kunstenaarsselecties e.d.
Wiseguys werkt niet met een ‘vast bestand’ van kunstenaars, elke situatie is specifiek en vraagt om de beste kunstenaar voor die opdracht.
Daarnaast adviseren we individuele kunstenaars, hetzij inhoudelijk of procesmatig, in relatie tot contracten en/of assistentie bij -of het gehele- productieproces.
Dit kan betekenen dat Wiseguys de onderhandelingen voert met de betrokken partijen, of via het uitgebreide netwerk productiegrelateerde bedrijven koppelt aan kunstenaars op opdrachtgevers.

Of u nu al een bepaald idee voor ogen heeft, een specifieke locatie of al een (gedeeltelijk) plan. WISEGUYS kan in al deze fases u voorzien van gedegen advies en u ondersteunen met het maken van (master)plannen, visies of plannen voor veranderingsprocessen van een gebied of locatie.
Uitgangspunt hierbij voor ons is een optimale balans te vinden tussen de diverse betrokken disciplines, deze tijd vraagt om een aanpak die interdisciplinair is en waar kennis aan ambitie wordt gekoppeld.

Werkzaamheden WISEGUYS

Beleidsplannen schrijven, (Master)planontwikkeling, Opdrachtgevers koppelen aan kunstenaars (matchmaking), Matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers, Opzetten/begeleiden selectieprocessen, Artistiek inhoudelijk adviseur, (concept)Contracten opmaken opstellen, Artistieke en technische Begeleiding projecten, Advisering bij kunstprojecten, Advies bij kunstopdrachten, Projectmanagement, Projectorganisatie, Procesbegeleiding, Coördineren projecten, Coachen denkproces kunstenaar, ‘Sparring Partner’ voor kunstenaar en/of opdrachtgever,

Subsidie aanvraag /afrekening,
Subsidies aanvragen voor individuen of projecten

(advies) Beheer en Onderhoud, Advisering cultureel erfgoed, Herplaatsingen, Allianties aangaan (voor realisatie projecten), PPS projecten / kunstadvies  / projectbegeleiding, Juridisch advies m.b.t. kunst in de Openbare Ruimte

Participatieprojecten, Community Art projecten, Kunst- en buurtprojecten, Communicatie naar betrokkenen / bewoners, Interactieve projecten, Kunst en onderwijs opdrachten/projecten, Installaties in de (semi)openbare ruimte

Monumentale sculpturen, Autonome sculpturen, Monumentale opdrachten beeldende kunst, Kunst in relatie tot architectuur, Kunst in relatie tot stedenbouw, Kunst in relatie tot landschaparchitectuur

Kunstopdrachten en percentageregeling, DBFMO-PPS projecten, DBFM opdrachten, PPS projecten, kunstenaarsselectie / advies en projectbegeleiding DBFMO opdrachten

Geven van lezingen en workshops
Expertiseoverdracht, Verzorgen publicaties van gerealiseerde projecten.

Kunstvisies (selectie)

actueel:
-Kunstvisie Cruquiusgebied i.o.v. Gemeente Amsterdam
-Kunstvisie onderdoorgangen A10 West i.o..v V&OR Gemeente Amsterdam

gerealiseerd:
– Kunstvisie Centrum Bergen
-Kunstvisie Wibautstraat
-Kunstvisie Knowledge Mile en vergroening
-Kunstvisie begraafplaats De Nieuwe Ooster