Grootschalige Projecten

Onder het submenu vind u een selectie van een aantal projecten gerealiseerd door Wiseguys UAP in de afgelopen jaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta:

Tags: Beleidsplannen schrijven, (Master)planontwikkeling, Opdrachtgevers koppelen aan kunstenaars (matchmaking), Bruggenbouwer tussen kunst en opdrachtgever, Matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers, Opzetten/begeleiden selectieprocessen, Artistiek inhoudelijk adviseur, Artistieke en technische Begeleiding projecten, Advisering bij kunstprojecten, Advies bij kunstopdrachten, Projectmanagement, Projectorganisatie, Procesbegeleiding, Coördineren projecten, Faciliteren kunstprojecten, Subsidie aanvraag / betaling regelen / afrekening, Subsidies aanvragen voor individuen of projecten, (concept)Contracten opmaken opstellen, Procesmanagement, Communicator, Initiator, Curator manifestaties en/of tentoonstellingen, Intermediair, Beheer en Onderhoud, Advisering cultureel erfgoed, Allianties aangaan (voor realisatie projecten), PPS projecten / kunstadvies / projectbegeleiding, DBFMO opdrachten / kunstadvies / projectbegeleiding, Juridisch advies m.b.t. kunst in de Openbare Ruimte, Verzorgen publicaties van gerealiseerde projecten.

Participatieprojecten, Community Art projecten, Interactieve projecten, Monumentale sculpturen, Autonome sculpturen, Monumentale opdrachten beeldende kunst, Kunst in relatie tot architectuur, Kunst in relatie tot stedenbouw, Kunst in relatie tot landschaparchitectuur, Kunstopdrachten en percentageregeling, Kunst en onderwijs opdrachten/projecten, Kunst- en buurtprojecten, Materiële kunstwerken, Installaties in de (semi)openbare ruimte, (Bedrijfs)collecties, advies (bedrijfs)collecties ,Organisatie tijdelijke tentoonstellingen van kunst in de openbare ruimte, Meewerken / coachen denkproces kunstenaar, ‘Sparring Partner’ voor kunstenaar en/of opdrachtgever, Communicatie naar betrokkenen / bewoners, Geven van lezingen en workshops, Expertiseoverdracht