kunstopdracht Hoekenrode, Amsterdam Zuidoost

– Titel: City Cells

– Locatie: onderdoorgang Hoekenrode, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost

– Kunstenaar:  Karin van Dam

– Opdrachtgever: Stadsdeel Zuidoost, CBRE, Werkgroep Kunst Zuidoost

– Projectopzet, formuleren opdrachtbrieven, advies kunstenaarskeuze, subsidieaanvraag en projectbegeleiding:
Wiseguys:  Marco Cops en Harold Schouten

Geruime tijd werkten stadsdeel en CBRE, voorheen ING samen aan de doorontwikkeling van de Amsterdamse Poort en Hoekenrode. Het winkelcentrum heeft een flinke impuls gekregen met de herontwikkeling van cluster acht en de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Met de inhuizing van het hotel in gebouw Hoekenrode, de horecafuncties en de komst van Nuon als grote huurder, is het plein het nieuwe hart van ArenAPoort.Avondsituatie CityCells van Karin van Dam, foto Tom Haartsen

Reeds in maart 2011 is een schouw gehouden met sector Wijkbeheer, wijkcoördinatie en een ontwerper van de openbare ruimte van het stadsdeel in de Amsterdamse Poort. Uit de rondwandeling bleek dat de herkenbaarheid en de uitstraling van met name de entree van de  Amsterdamse Poort naar Hoekenrode verdere verbetering behoeft.
In 2010 is er ook een opdracht vanuit de werkgroep Kunst in de openbare ruimte uitgezet om de entreewerking van Hoekenrode-winkelcentrum te verbeteren. Hieruit zijn ook drie voorstellen voort gekomen. Deze voorstellen hebben geen vervolg gekregen omdat het zogenaamde Wybertje er nog stond en deze de uitvoering van de opdracht letterlijk in de weg stond.

Besloten is uiteindelijk om het Wybertje te slopen in deze onderdoorgang om de doorgang en met name het zicht naar het winkelcentrum te verbeteren .P1090583Situatie 2013, na de sloop van het wiebertje. Hierdoor is een optimale situatie voor de kunsttoepassing gecreëerd.

Uit een groslijst zijn twee kunstenaars geselecteerd door een speciaal ingestelde kunstcommissie, te weten Pascale Marthine Tayou en Karin van Dam.
hun ontwerpen zijn op 12 november 2013 gepresenteerd waarbij de keuze is gevallen op het ontwerp van Karin van Dam door de kunstcommissie.

Aan Karin van Dam is gevraagd haar ontwerp uit te werken naar een D.O.

Het kunstwerk markeert op bijzondere wijze de entree en verbinding van de Amsterdamse Poort met het stationsgebied en de Arena Boulevard.

Het ontwerp laat toe dat van veraf (vanuit trein, station NS, Arenaboulevard) de nieuwsgierigheid van toeschouwers al wordt aangewakkerd. Dichterbij komend zijn steeds meer details zichtbaar en ontstaat inzicht in de gelaagdheid van het werk.

Karin van Dam ging op zoek naar bouwstenen uit de Bijlmer, als basis voor het kunstwerk en ontdekte de Dodecahedron (gelijkend op zaadhulzen zoals door de V.O.C. naar Nederland gebracht). Inhoudelijk sluit deze vorm ook aan bij de structuur van de honingraatflats

Met deze bouwstenen ontstaat een organisme dat aan het gebouw en pilaren klemt en ‘kleeft’.
Het kunstwerk bevat open transparante vormen die juist de doorkijk niet belemmeren, maar de toeschouwer al van veraf verleidt om dichterbij te komen.

Door aanlichting wordt expliciet aandacht besteed aan een dag en nachtuitstraling om het ‘welkome gebaar’ ook in de avondsituatie te ondersteunen. Er ontstaan schaduwvormen waardoor de structuur ’s avonds doorgroeit over het plafond.

Onder de Foppingadreef zijn uitgeklapte versies van de 3-dimensionale vormen (bloemvormige vijfkanten) aangebracht. Vanuit het winkelcentrum zie je eerst platte vormen die zich richting station langzaam ontvouwen tot de 3 dimensionale ‘City Cells’. Het werk ‘zuigt’ als het ware de toeschouwer vanuit beide richtingen richting Onderdoorgang.