Bijzondere Projecten

Sommige projecten vallen buiten de categorie kunst of kunstprojecten of zijn zo niet (direct) herkenbaar.
Zij zijn soms te vangen onder de noemer ‘cultuurprojecten’ of het zijn (interdisciplinaire)projecten waar niet direct een kunstwerk wordt gerealiseerd.
Ook hierbij kan de expertise van WISEGUYS voor meerwaarde zorgen, op het vlak van projectmanagement, ‘out of the box denken’ en het samenvoegen van verschillende media, disciplines- en of partners.

Uiteraard maakt WISEGUYS telkens weer de afweging of, zowel voor de opdrachtgever, voor WISEGUYS zelf als de betrokken partners werkelijk deze beoogde meerwaarde gehaald kan worden.

Bij deze afwegingen betrekken we dan onder andere:
-de noviteit van het project; de onderlinge samenhang van de afzonderlijke componenten of betrokken partners,
-de meerwaarde met betrekking tot het vinden van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen andere partijen,
-de slagingskansen van het project, in ogenschouw nemende dat het altijd ‘pioniersprojecten’ zijn,
-de aanwezigheid of anders mogelijkheid van partners die het project op termijn ‘dragen’ en daarmee op termijn levensvatbaar maken.
-de aanwezigheid van de juiste (balans van) ‘human ressources’ of de mogelijkheid van het betrekken van deze benodigde ressources
(in de specifieke context kunnen deze qua onderlinge noodzakelijkheid of belang wisselen).

Als die elementen genoeg voor handen zijn, of als we kansen zien dat Wiseguys deze benodigde elementen toe kan voegen, stappen we zelf in zo’n project.