Opdrachten Kunst Openbare Ruimte

WISEGUYS draagt zorg voor (concep)tontwikkeling van opdrachten kunst openbare ruimte, doet planontwikkeling, technisch onderzoek naar de mogelijkheden, advisering en projectbegeleiding, matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers en terugkoppeling tussen opdrachtgever en kunstenaar, van begin tot eind.

Het realiseren van opdrachten kunst in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving is  complex en behoeft daarom specifieke aandacht.
Treffend advies, goede besluitvorming, efficiënte coördinatie en heldere communicatie zijn van groot belang voor het welslagen en de kwaliteit van ieder project. Dat geldt voor het voortraject, de planontwikkeling als ook tijdens de ontwerpfase(n) en de uitvoering.
WISEGUYS kan een groot deel van de zorg daarvoor van de opdrachtgever overnemen.

Wiseguys draagt o.a. zorg voor:

 • (master-) planontwikkeling
 • conceptuele invulling van projecten
 • locatieonderzoek
 • technisch onderzoek naar de mogelijkheden
 • advisering en projectbegeleiding, van begin tot en met de oplevering
 • formuleren opdrachtbrieven
 • kunstenaarsvoorstellen / kunstenaarsselectie
 • opzetten / begeleiden selectieprocessen
 • matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers
 • terugkoppeling tussen opdrachtgever en kunstenaar
 • subsidie aanvragen, zowel voor projecten als voor individuen
 • het aangaan van allianties ten dienste van projecten of initiatieven
 • het sparren en coachen van individuen of groepen binnen de specifieke projecten
 • het verzorgen van publicaties met betrekking tot de gerealiseerde projecten

Wiseguys kan het hele traject van begin tot eind verzorgen, of gedeelten daarvan.