Funenpark Amsterdam, Gabriel Lester

‘Between time’
Opdrachtgevers:
Stadsdeel Amsterdam Centrum en Heijmans Vastgoedbeheer
Locatie:
Funenpark, Amsterdam
Advies en projectbegeleiding:
Wiseguys, Marco Cops
Adviseur begeleider: Paula van Zijl
Kunstenaar: Gabriel Lester
Oplevering: september 2012

Bolwerk Zeeburg
In het Funenpark is een cultuurhistorisch element aanwezig, het fundament van bolwerk Zeeburg.
Dit is een van de weinige bewaarde onderdelen van de Amsterdamse stadsomwalling uit 1662 die als een halve cirkel om de stad liep langs de Singelgracht. Aan het eind van de 19de eeuw is dit gevaarte afgebroken. Op de locatie van het bolwerk Zeeburg bleek nog metselwerk van de muur en de gewelven bewaard, in de vorm van de markante punt van het bolwerk.

Landmark
Gabriel Lester is uit een voortraject waarbij 3 kunstenaars een ontwerp hebben gemaakt voor het Funen gekozen voor het vervolgtraject. Hij gebruikt de oorspronkelijke geschiedenis van de ruimte als een vertrekpunt voor het ruimtelijk programma dat hij voor het Funenpark heeft ontwikkeld. Zijn installatie van door het park verspreide sculpturen is in lijn met het spoor dat de muur door het stedelijk landschap trok. Tegelijkertijd is de sculptuur gefragmenteerd als de geschiedenis die zich in archeologische relicten spiegelt. Het originele muurwerk van het bolwerk wordt daarbij letterlijk als een tastbaar herkenningpunt gebruikt en in een actuele ruimtelijke context geplaatst.

De funderingsresten van het in de 19de eeuw gesloopte bolwerk zijn in zekere zin uniek omdat er van de 17de eeuwse muur weinig zichtbare sporen over zijn. Alleen aan de westzijde nabij de Marnixstraat zijn bijvoorbeeld de silhouetten van een voormalig bolwerk nog duidelijk te herkennen in het stadsbeeld. 
De vindplaats in het Funen heeft geen archeologisch beschermde status. Daardoor zijn er mogelijkheden om dit stedelijk landschappelijk element in een nieuwe context als een belangrijk cultuurhistorisch landmark tot z’n recht te laten komen.

opening

Gabriel Lester Funenpark kopie

het Productieproces ter plaatse
week 37 staan de eerste drie delen van de grote scherf, door sommigen ook wel de golf genoemd
de eerste drie delen van de grote scherf van bovenaf gezien, vanuit de hoogwerkerde laatste twee delen zijn net geplaatst…
De Patronen op de cortenstalen zijde van de scherven
Het productieproces in de fabriek

de eerste scherf is gereed (begin juni 2012)het kleinste segment van de grote golf in aanbouw
Het definitief ontwerp