Stadsdeelkantoor Zuidoost

Kunstwerk Raadszaal

Titel: “SKYLINE”

– Locatie: Raadszaal Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost

– Kunstenaars: Jennifer Tee / Richard Niessen

– Opdrachtgever: Stadsdeel zuidoost, CBK Zuidoost

 

– Projectopzet, formuleren opdrachtbrieven, advies kunstenaarskeuze

Wiseguys, Marco Cops

– Projectbegeleiding vanaf begin tot fase oplevering:

Wiseguys, Marco Cops

Uitgangspunt voor de opdrachtformulering voor de Raadszaal is het begrip ‘volksvertegenwoordiging’, met daarbinnen begrippen als democratie, transparantie, openheid, contact met de burgers en het daarbij behorende menselijke gezicht van de politiek. Dit alles binnen de context van Zuidoost. De Raadszaal is de plek waar dat allemaal bij elkaar komt. Het streven is dat in het nieuwe Stadsdeelkantoor het begrip ‘multi’ een eigen betekenis krijgt. De interactie met de bezoeker speelt een belangrijke rol.

“SKYLINE”
Voor de muur in de Raadszaal van het Stadsdeelkantoor bedachten Jennifer Tee en Richard Niessen dat de stad en haar bewoners terug moeten komen in de zaal, door náást de ‘echte’ stad, die door het grote raam in de Raadszaal te zien is, een skyline van gebouwen te maken opgebouwd uit tekst. De gebruikte woorden om de skyline mee te bouwen zijn ’typisch’ voor Zuidoost, zoals KWAKOE, FLORIJN, AMC etc.
Ze zijn niet direct leesbaar want voor deze skyline is een speciaal alfabet ontworpen dat functioneert als een soort geheimtaal.

Deze geheimtaal bestaat uit 26 tekens. De kunstenaars hebben zich laten inspireren door bouwstijlen van verschillende culturen over de hele wereld met elkaar te combineren. In de afbeeldingen die verzameld zijn van de diverse architectuurstijlen, merkten de kunstenaars op dat in veel culturen de huizen worden versierd.
Vaak dragen deze versieringen een betekenis in zich, bijvoorbeeld een verslag van een afgelegde reis, of het aantal kippen dat iemand bezit. Uit deze verschillende bouwstijlen, zijn 26 bouwsteen-vormen ontworpen. Elke letter in het alfabet heeft zijn eigen bouwsteen. Door woorden te vormen met dit geheimschrift ontstaat er een soort universele (multiculturele) skyline. Om de skyline te kunnen ‘vertalen’ hangt er een grote lineaal met daarop de 26 tekens met hun betekenis.

Voor de tekens van het geheimschrift zijn 6 patronen ontworpen rondom tekeningen die geïnspireerd zijn op het dagelijkse leven in Zuidoost, zoals de welbekende Afrikaanse stoffen ook refereren aan het alledaagse. De patronen en de sjablonen kunnen door middel van de zeefdruktechniek op verschillende manieren worden ingezet: positief, negatief, in verschillende lagen over elkaar, in verschillende kleuren, dit levert verschillende combinaties op.
Als laatste element is de skyline verlevendigd met licht. Een aantal tekens wordt gevolgd door neonvormen. Deze neonvormen bestaan uit verschillende kleuren; rood, groen, geel, oranje, blauw en wit. Deze skyline is door toevoeging van de neon ook van buiten het gebouw en met name ’s avonds zichtbaar.