Koers Nieuw West, Amsterdam

Kunstkids Kwartet/Koers Nieuwe West

In 2008 werd in Amsterdam West een cultuureducatief programma in werking gezet vanuit het programma bureau Koers Nieuw West (KNW) www.koersnieuwwest.nl.

KNW was door de 4 voormalige stadsdelen uit Nieuw West (NW)  in het leven geroepen, om op sociaal-economisch gebied mensen en organisaties in NW te verbinden, te versterken en te verduurzamen. Zo ook op het gebied van cultuureducatie.

Het cultuureducatie programma van KNW maakte onderdeel uit van een ‘kopprogramma’, hetgeen betekent dat uit gegaan wordt van datgene wat al ontwikkeld of in gang gezet is en dat vanuit deze situatie onderzocht wordt of en wat per situatie en per school specifiek nodig is om cultuureducatie (verder) te verankeren in het curriculum.

Kunstkids Kwartet was in dit kader een initiatief dat is opgezet door Wiseguys i.s.m. Koers Nieuw West: een kunsteducatief project wat door workshops met kunstenaar kunst- en cultuureducatie ontwikkelt in relatie tot taal, taligheid en taalontwikkeling. De workshops die gegeven werden, zijn ontstaan uit de verschillende behoeften en vragen die er waren op verschillende scholen en NSO’s. De opzet was om van 16 kunstenaars, 8 duo’s te vormen. Ieder duo zal twee series van 8 workshops geven, gedurende twee semesters, op 2 tot 4 scholen en verstevigingen van de NSO. Extra leeraspect voor de kunstenaars die de workshops gaven was het werken in duo’s: twee kunstenaars deden samen de serie workshops waardoor zij in staat werden gesteld om nog beter te reflecteren op hun manier van werken.

Foto’s project Merel Barends
merel-barends-5 merel-barends-6 merel-barends-7 merel-barends-8 merel-barends-9 merel-barends-10