Kunstvisie Centrum Mooi Bergen 2.0

Wiseguys is gevraagd een visie te maken voor het ontwikkelen van een kunstvisie Centrum Mooi Bergen 2.0.

In het kader van de structuurvisie Centrum Mooi Bergen 2.0 zal het Centrumgebied de komende jaren een grootschalige vernieuwing ondergaan.

Deze vernieuwing van het Centrum van Bergen biedt de kans om kunst te laten mee- ontwikkelen tijdens het proces van deze vernieuwing.
Vaak wordt in dit soort processen vooraf slechts bepaald op welke locatie een kunstwerk geplaatst kan worden. Deze locatie wordt dan gereserveerd voor een kunstwerk, en na het ontwerpproces van de openbare ruimte wordt vaak pas het kunstwerk gerealiseerd.

In de opzet die we voorstellen wordt de kunst vroegtijdig geïntegreerd en betrokken vanaf het begin van het ontwerp- en ontwikkeltraject.
Hierdoor kan de kunst zich beter voegen in haar omgeving, optimale randvoorwaarden scheppen voor deze ruimtelijke context, productionele en financiële voordelen opleveren en daardoor uiteindelijk effectiever en betekenisvoller zijn.

Het project Mooi Bergen heeft als doel een sfeervolle entree van het centrum van Bergen van de Dreef tot het Plein. Dat is al jaren een wens van inwoners, ondernemers en de politiek. Met Mooi Bergen krijgt het centrum van Bergen meer openbare ruimte en meer groen dan in de eerdere plannen. Dat betekent flaneren langs de terrassen aan de Breelaan, gezelligheid op het nieuwe Dorpsplein en wandelen en winkelen tussen de bomen van de groene parkstrip.

Het centrum wordt beleefd vanuit twee pleinen, een entreeplein dat een groen karakter heeft en een stenen plein (met meer programmering) ten westen daarvan. Beide pleinen worden verbonden met een strook waar bomenrijen gepland zijn die het ‘laan effect’ versterken, en waar middels het principe van ‘shared space’, verkeer en voetgangers het gebied met elkaar delen.
De twee pleinen en deze tussen-as worden het doelgebied voor het kunstplan.
Het plan wordt in nauwe samenspraak met diverse afdelingen van de Gemeente Bergen en in samenwerking met een klankbordgroep van bewoners en betrokkenen ontwikkeld.

Het project is opgestart in 2016 en het voortraject zal doorlopen tot in 2017 waarna de kunstvisie het bestuurlijke traject in zal gaan.

Meer informatie over de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 vind u hier

Voor en kaart met het projectgebied en 3-D impressies klikt u hier