Workshops

In het kader van kennisdeling geeft Wiseguys regelmatig workshops.

Deze kunnen binnen onderwijsinstellingen worden georganiseerd. Daarnaast verzorgt Wiseguys workshops waar (vaak met behulp van multi-disciplinaire teams)  invulling gegeven wordt aan onderwerpen met een actuele thematiek die gerelateerd zijn aan de stedelijke openbare ruimte, dit kan zowel binnen de educatieve context als ook los van de educatieve context.

In het submenu vind u enkele voorbeelden van recente workshops.