Plan West, Stadsdeel West

Opdrachtgever
Stadsdeel West.

Advies en begeleiding
Advies en begeleiding worden van deze kunstopdracht wordt verzorgd door WISEGUYS.

Informatie
Verdere informatie kunt u ook opvragen bij WISEGUYS (Harold Schouten, Marco Cops)
of Trix Berkhof, beleidsadviseur Kunst en Cultuur, stadsdeel West.
T 020 5892 741
E t.berkhof@west.amsterdam.nl
Postbus 9410
1006 AK Amsterdam